MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

Pregonas CasaponsaJordina的头像Pregonas CasaponsaJordina

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezÀlvarezElena

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

GallissàGemma的头像GallissàGemma

...

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezÀlvarezElena

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

GallissàGemma的头像GallissàGemma

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezÀlvarezElena

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

GallissàGemma的头像GallissàGemma

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezÀlvarezElena

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

EstelaPeter的头像EstelaPeter

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Bastida i SorianoDolors的头像Bastida i SorianoDolors

Corominas HerbergIngrid的头像Corominas HerbergIngrid

EstelaPeter的头像EstelaPeter

...