MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Jordina Pregonas CasaponsaJordina Pregonas Casaponsa

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Gemma GallissàGemma Gallissà

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Peter EstelaPeter Estela

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Foto van Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Foto van Ingrid Corominas HerbergIngrid Corominas Herberg

Foto van Peter EstelaPeter Estela

...