CONFINAMENT COVID
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Ester Judit 사진Ester Judit

...

ANGLÈS
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

CASTELLÀ 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

CATALÀ 6è

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

EDUCACIÓ FÍSICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Abad  Esteban Marta 사진Abad Esteban Marta

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

MATEMÀTIQUES 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

MEDI NATURAL
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

Martí Pep 사진Martí Pep

...

MEDI SOCIAL
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

MÚSICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Cisneros Ruiz Jesús 사진Cisneros Ruiz Jesús

Martí Pep 사진Martí Pep

Pregonas Casaponsa Jordina 사진Pregonas Casaponsa Jordina

...

PLÀSTICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

SISÈ
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...