Projecte Ordinadors 1r ESO

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Adrià Capel 사진Adrià Capel

MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Jesús Cisneros Ruiz 사진Jesús Cisneros Ruiz

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

...

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

Marta Laguna 사진Marta Laguna

...

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

...

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

Marta Laguna 사진Marta Laguna

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Ingrid Corominas Herberg 사진Ingrid Corominas Herberg

Peter Estela 사진Peter Estela

...

MEDI SOCIAL

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Dolors Bastida i Soriano 사진Dolors Bastida i Soriano

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

...

MEDI NATURAL

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Gemma Gallissà 사진Gemma Gallissà

Marta Laguna 사진Marta Laguna

...