CONFINAMENT COVID
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Ester Judit 사진Ester Judit

...

ANGLÈS
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

CASTELLÀ 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

CATALÀ 6è

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

EDUCACIÓ FÍSICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

MATEMÀTIQUES 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

MEDI NATURAL
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

Gallissà Gemma 사진Gallissà Gemma

...

MEDI SOCIAL
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

MÚSICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Cisneros Ruiz Jesús 사진Cisneros Ruiz Jesús

Pregonas Casaponsa Jordina 사진Pregonas Casaponsa Jordina

PLÀSTICA 6è
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...

SISÈ
PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Bastida i Soriano Dolors 사진Bastida i Soriano Dolors

Blanco Anna 사진Blanco Anna

Corominas Herberg Ingrid 사진Corominas Herberg Ingrid

...