MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Jordina Pregonas CasaponsaJordina Pregonas Casaponsa

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Gemma GallissàGemma Gallissà

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Peter EstelaPeter Estela

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Immagine Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

Immagine Ingrid Corominas HerbergIngrid Corominas Herberg

Immagine Peter EstelaPeter Estela

...