MÚSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Jordina Pregonas CasaponsaJordina Pregonas Casaponsa

EDUCACIÓ FÍSICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

PLÀSTICA 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

MATEMÀTIQUES 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CASTELLÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Gemma GallissàGemma Gallissà

...

CATALÀ 6è

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Gemma GallissàGemma Gallissà

...

SISÈ

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

SISÈ

Elena ÁlvarezElena Àlvarez

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Peter EstelaPeter Estela

...

ANGLÈS

PRIMÀRIA 6è PRIMÀRIA

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

صورة Dolors Bastida i SorianoDolors Bastida i Soriano

صورة Ingrid Corominas HerbergIngrid Corominas Herberg

صورة Peter EstelaPeter Estela

...