FIC 2023
PROF / COORD Formació

Aquest curs pot servir per si s'ha de penjar algun recurs o tutorial per a les FIC.

Podeu autoinscriure-us

Изображение пользователя Ignasi Branchadell SanahujaIgnasi Branchadell Sanahuja

Изображение пользователя Antoni CireraAntoni Cirera

Изображение пользователя Jesús Cisneros RuizJesús Cisneros Ruiz

...

Recursos TAC
PROF / COORD Formació

SUPORT VITAL BÀSIC + DEA
PROF / COORD Formació

EDCA22–IE Costa i Llobera
PROF / COORD Formació