ANGLÈS 4TESO
ESO 4t ESO

Branchadell Sanahuja Ignasi 사진Branchadell Sanahuja Ignasi

Casas Blanca 사진Casas Blanca

Franquesa Roger 사진Franquesa Roger

...

EDUCACIÓ FÍSICA
ESO 4t ESO

En aquest apartat trobareu els apunts necessaris per als exàmens teòrics d'aquest curs, així com la normativa específica de l'assignatura, perquè el desconeixement de la normativa no eximeix del seu compliment.
Tanmateix també trovareu diferents activitats proposades pel Departament d'Educació Física.

Barea Antonio 사진Barea Antonio

Soriano Angel 사진Soriano Angel

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Saura Sandra 사진Saura Sandra

ÈTICA 4t A
ESO 4t ESO

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

ÈTICA 4t B
ESO 4t ESO

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

FILOSOFIA 4t ESO 21-22

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO

Subirà Letícia 사진Subirà Letícia

Trujillo Alexandre 사진Trujillo Alexandre

FRANCÈS
ESO 4t ESO

Casanovas Montserrat 사진Casanovas Montserrat

GEOLOGIA I BIOLOGIA  21-22

Osanz Simón Gabriela 사진Osanz Simón Gabriela

Prats Rosa Maria 사진Prats Rosa Maria

HISTÒRIA 4t ESO 21-22

Niñerola Ariadna 사진Niñerola Ariadna

Vergara Tània 사진Vergara Tània

Lengua Castellana actualizado

Gracia Abadias M.Carmen 사진Gracia Abadias M.Carmen

LLATÍ 4t ESO
ESO 4t ESO

Gracia Abadias M.Carmen 사진Gracia Abadias M.Carmen

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 4TESO

Gracia Abadias M.Carmen 사진Gracia Abadias M.Carmen

LLENGUA CATALANA 4TESO

Jaumandreu Mònica 사진Jaumandreu Mònica

MATEMÀTIQUES 4tESO  CURS 2021-2022 Jesús V. GRUPS P i R
ESO 4t ESO

Aquí podreu trobar fulls d'exercicis i altres materials del curs de matemàtiques.

Martínez Pérez Victor 사진Martínez Pérez Victor

Real Casas Anna 사진Real Casas Anna

Vega Yll Jesus 사진Vega Yll Jesus

...

MATEMÀTIQUES 4tESO 21-22 David O.
ESO 4t ESO

Aquí podreu trobar fulls d'exercicis i altres materials del curs de matemàtiques.

Obrador Sala David 사진Obrador Sala David

MATQUIZZES
ESO 4t ESO

Obrador Sala David 사진Obrador Sala David

Vega Yll Jesus 사진Vega Yll Jesus

MÚSICA 4rt ESO
ESO 4t ESO

PHYSICS AND CHEMISTRY 4t ESO
ESO 4t ESO

  Here you can find most of the material of the course: theory, exercises, lab guides, etc.

González Patrícia 사진González Patrícia

TECNOLOGIA 4t 21-22
ESO 4t ESO

Palau Miquel 사진Palau Miquel