ANGLÈS 3r ESO
ESO 3r ESO

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Blanquer Emilio 사진Blanquer Emilio

Branchadell Sanahuja Ignasi 사진Branchadell Sanahuja Ignasi

Franquesa Roger 사진Franquesa Roger

...

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 3r ESO 21-22

Prats Rosa Maria 사진Prats Rosa Maria

Solà Isabel 사진Solà Isabel

CÚLTURA CLÀSSICA 3r ESO  21-22

Gracia Abadias M.Carmen 사진Gracia Abadias M.Carmen

EDUCACIÓ FÍSICA
ESO 3r ESO

Educació Física 3r ESO

Berenguer Gerard 사진Berenguer Gerard

Coma Sergi 사진Coma Sergi

Mirat Serena 사진Mirat Serena

...

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3RESO

Saura Sandra 사진Saura Sandra

ÈTICA 3r ESO A
ESO 3r ESO

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

ÈTICA 3r ESO B
ESO 3r ESO

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO Curs 22-23

Subirà Letícia 사진Subirà Letícia

FRANCÈS 3r ESO
ESO 3r ESO

Molina Laia 사진Molina Laia

INICIATIVA EMPRENEDORA 3r ESO

Coves Sanclemente David 사진Coves Sanclemente David

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Gracia Abadias M.Carmen 사진Gracia Abadias M.Carmen

Jaumandreu Mònica 사진Jaumandreu Mònica

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3RESO

Martínez Marc 사진Martínez Marc

Pons Clàudia 사진Pons Clàudia

Ramada Jordi 사진Ramada Jordi

...

MATEMATIQUES 3R ESO
ESO 3r ESO

Pons Elena 사진Pons Elena

MÚSICA
ESO 3r ESO

Garcia Rami Josep Antoni 사진Garcia Rami Josep Antoni

PROJECTES
ESO 3r ESO

Álvarez Núria 사진Álvarez Núria

Garcia Rami Josep Antoni 사진Garcia Rami Josep Antoni

Jiménez Abel 사진Jiménez Abel

...

ROBÒTICA 3R ESO
ESO 3r ESO

Berenguer Gerard 사진Berenguer Gerard

TECNOLOGIA
ESO 3r ESO

Selva Ramón 사진Selva Ramón

TUTORIA 3r ESO
ESO 3r ESO

Álvarez Núria 사진Álvarez Núria

Garcia Rami Josep Antoni 사진Garcia Rami Josep Antoni

Prats Rosa Maria 사진Prats Rosa Maria

...